Deník

201820172016201520142013 – 2008

21. 12. 2008

Ačkoli je prosinec, okolní krajna je prostá sněhu, a tak se vydávám pořídit nějaké fotografie studánky, když jsou stromy bez listí. Od poslední návštěvy přibyly nějaké odpadky a v zanesené akumulační jímce jsou stopy po ohni. Zřejmě zde někdo z kabelů získával barevné kovy metodou „vypalování“.


17. 5. 2008

Poprvé jsem se vydal ke studánce na základě podnětu čtenáře Kafélanky, který mi doporučil dosud neznámou a zapomenutou studánku v lesoparku Akátky.

Okolí pramene bylo slušně udržované, nebyl zde žádný nepořádek a na odtoku z akumulační jímky byl zřízen jednoduchý dřevěný mostek. Udržovaný a řádně prohloubený odpadní kanálek zajišťoval nízkou polohu hladiny v prameništi, přesto byl suchý – vody ve studánce bylo málo.


201820172016201520142013 – 2008
© studanka@kafelanka.cz