Deník

20182017201620152014 – 2013 – 2008

25. 10. 2013

První nesmělý pokus začít s betonáží levé opěrné zdi. Hrubě jsem však podcenil množství přineseného betonu, a tento stačil sotva na vytvoření podkladu pro první vrstvu kamení.


24. 10. 2013

Pokračování v nápravách škod, které u studánky způsobil neznámý pachatel. Z akumulační jímky jsem vynosil naházené kameny a vybral zapáchající vodu, ve které začalo tlít spadané listí. Také jsem učinil první krok k opravě opevnění prameniště.


21. 10. 2013

Delší nepřítomnost u studánky se projevila především cizími zásahy na nedokončeném díle. Kameny, které jsem minule vyzdvihl z pramenné jímky někdo naházel zpět a došlo ke snaze o převedení odtoku z pramene do akumulační jímky, místo do obtokového kanálku. V akumulační jímce je voda, které se sem dostala patrně přirozenou cestou, neboť několikrát pršelo; dále je do ní neznámý naházel několik velkých kamenů dříve uložených na deponii.

Od Mladých ochránců přírody jsem dostal několik indikátorých papírků k určení pH, tvrdosti vody a obsahu dusičnanů. Neutrální pH a vysoká tvrdost vody nebyly překvapením a prakticky nulová koncentrace dusičnanů a dusitanů potěšila.

Nastupující podzim ochotně pouští listí ze stromů a (nejen) okolí studánky je pokryto drobnými lístky akátů, ty pochopitelně zanášejí prameniště i akumulační jímku.


16. 9. 2013

Při příchodu ke studánce mne uvítal malý skokan, ale dlouho se nezdržel. V plánu bylo vyčistit akumulační jímku i prameniště. Bylo zarážející, kolik nečistot se od posledního úklidu v červnu stihlo nahromadit. Z pramenné jímky jsem vyzvedl další kameny. Pod vrstvou sedimentu jsem narazil na betonový práh.

Bylo by vhodné ještě letos opravit opevnění prameniště a předejít neustálému zanášení.


5. 9. 2013

Pracovní návštěva studánky s cílem vybudovat obtokový kanálek akumulační jímky. Dokud nebude zabráněno jejímu zanášení, nemá smysl do ní přivádět vodu. Při hloubení jsem nalezl minci z roku 1936. Také jsem vybral pramennou jímku od napadaných nečistot.


31. 8. 2013

Zběžná kontrola stavu pramene po návratu zpět do Brna. Prameniště je notně zanesené listím, odpadní kanálek do akumulační jímky je téměř zapadaný a nepřevádí vodu. Voda v jímce se částečně odpařila a stěny jímky díky trvajícímu odkrytí znatelně prohlédly. Odklizen drobný nepořádek.


5. 7. 2013

Dnes se dostal ke slovu rýč a byly tak zahájeny práce na dalším srovnávání terénu. Kromě snížení sklonu svahů podél odpadního kanálku bude nutné obnažit betonové stěny akumulační jímky, aby mírně převyšovala okolní terén a mohla tak lépe odolávat zanášení způsobené povrchovým odtokem během srážek.

Ná závěr návštěvy jsem mohl pozorovat kosa, jak se myje ve studánce.


29. 6. 2013

Ke studánce bereme hrábě a provádíme první nesmělé pokusy o urovnání terénu, který by mělo v budoucnu zabránit intenzivnímu zanášení odpadního kanálku a akumulační jímky.


19. 6. 2013

Několik dní silně pršelo, po ustání dešťů jsem se vydal na kontrolu studánky. Z akátů začínají opadávat drobné lístky a květy a postupně pokrývají zem a tím mírně znečišťují pramen.


13. 6. 2013

Prvním bodem na programu bylo úplné vyčištění akumulační jímky od nánosu, čímž dojde k odhalení dna a bude možné zhodnotit její celkové poškození. Po vyčištění prameniště vydává pramen malý, ale stálý průtok. Jednoduchou objemovou metodou byla určena hodnota průtoku na 0,56 l·min-1.


7. 6. 2013

Fotografická návštěva studánky. Místo rýče a lopatky jsem vzal stativ a pořídil fotografie studánky, nálezů a některých rostlin a hub.


31. 5. 2013

Z jezírka na Kraví hoře jsme nasbírali několik pulců a nasadili je do studánky, pokud přežijí v chladné vodě přisějí k oživení okolí. Výtok ze studánky byl přehrazen, aby bylo zabráněno vyplavení pulců.

Na jednom místě v akumulační jímce se podařilo dosáhnout betonového dna. Zatím však není jasné, zda dno je po celé ploše neporušené.


29. 5. 2013

Den po úplném vypuštění a vybrání pramenné jímky je jímka opět plná vody, která dokonce odtéká odpadním kanálkem do akumulační jímky, kde se hromadí. Vzhledem k silným dešťům, které nasytily povodí studánky vodou, nelze zcela jednoznačně říci, jak velký podíl mělo její vyčištění na zvýšení vydatnosti. Přesto lze konsatovat, že ke zlepšení došlo.


28. 5. 2013

Ukazuje se, že přes veškerou snahu nelze pramen dostatečně vyčistit, pokud je jímka zaplněna vodou. Přístupujeme proto k jejímu úplnému vypuštění a vybrání nečistot „za sucha“. V silné vrstvě bláta u dna nacházíme kromě střepů i staré kleště, klubko drátu či velkou nábojnici (asi ze světlice).


23. 5. 2013

Z pramenné jímky vytaženo několik velkých kamenů. Začínají první nesmělé pokusy o úplné vyčištění akumulační jímky. Ze stávajícího stavu není vůbec zřejmé, jak je hluboká a zda má vůbec nějaké nepropustné dno.


15. 5. 2013

Pokračují práce v odklízený spadlých stromů. Probíhá vyklestění svahů od nevhodných dřevin a sbírání kamenů, které pozěji přijdou vhod při opravách jímek a odpadního kanálku.


5. 5. 2013

Dnešní návštěva je ve znamení odklízení napadaných dřevin, proklestění přístupové cesty a dalšího vynášení nečistot z prameniště. Vytažení většího kamene z odpadního kanálku způsobilo, že ve se voda vzniklé díře pár minut ztrácela. Prohloubení kanálku sice zajistilo, že voda ze studánky odtékala, ale přísun vody do jímky nebyl dostatečný a po chvíli v ní hladina poklesla natolik, že pozorovatelný odtok nebyl možný.


4. 5. 2013

Pokračují práce na čištění pramene a bezprostředního okolí. Hladina v prameništi je mírně snížena a odpadním kanálkem je převáděn malý průtok. Z pramenné jímky vytahujeme několik větších kamenů.


1. 5. 2013

První pracovní návštěva u studánky. Kromě vyčištění prameniště, prohloubení odpadního kanálku a odnesení drobných odpadků jsme odstranili pár popadaných stromů nad akumulační jímkou. Čeká nás opravdu hodně práce.


29. 4. 2013

Po letech další návštěva u studánky. Okolí je relativně čisté, avšak prameniště a odpadní kanálek jsou zanesené téměř na úroveň okolního terénu. Akumulační jímka je na tom podobně, za stávajícího stavu se jeví jako mělká nádrž. Po této návštěvě padlo rozhodnutí začít se o studánku starat.


20182017201620152014 – 2013 – 2008
© studanka@kafelanka.cz