Deník

201820172016 – 2015 – 201420132008

29. 11. 2015

Obtěžkáni jinými povinnostmi, neměli jsme na studánku mnoho času. Zlepšení snad konečně přichází. I přes delší odmlku je okolí studánky v dobré kondici, odpadků nacházíme jen málo. Zato pramen je pod návalem spadaného listí silně znečištěn, voda v něm má hnilobně černou barvu a páchne. Přesto z něj na nás vykukovala žába, která zde stále žije.


13. 9. 2015

Procházka na Hády je zakončena u studánky, žádné odpadky zde nejsou, takže jen pořídíme jeden záběr na fotoaparát.


10. 9. 2015

Letmá kontrola stavu studánky po nedávném úklidu. Vyrostlý sírovec byl bohužel dle očekávání uražen a část byla shozena i do prameniště. Jinak bylo okolí v relativním pořádku.


5. 9. 2015

Různé a nečekané jsou věci, které se u studánky od poslední návštěvy stanou. Avšak není úplným pravidlem, že čím déle od poslední návštěvy uplynulo, tím více nečekaných věcí se stalo. Dnes se však toto pravidlo potvrdilo ve značném rozsahu. Potkali jsme tu neobvykle velký počet návštěvníků, z akumulační jímky jsme vylovili tři žáby (ačkoli jsme se dosud setkali vždy jen s jedinou), na kmeni nad pramenem vyrostl velký sírovec žlutooranžový a informační leták přežil pokus o zapálení.


25. 7. 2015

K nástrojům, které ke studánce pravidelně nosíme přibyl plastový cedník k čištění hladiny od napadaných nečistot. Provádíme zde obvyklé úkony údržby, čistíme pramen, okolí, záchytný kanálek nad akumulační jímkou a odnášíme odpadky. Zpestřením této rutinní činnosti byl nález silně zkorodovaného nevystřeleného náboje.


16. 7. 2015

Vysoké teploty a sucho jsou jevy nepříznivé pro studánku. Krátká kontrolní návštěva ověřuje, jak je zvládá. Zdá se dobře, v prameništi stále voda.


20. 6. 2015

Práce navazují na ty provedené předešlý den. Betonujeme pravou opěrnou zeď. Některé kameny ve zdi akumulační jímky tak moc povolily, že byly odstraněny a další osud tohoto prvku je nejistý.


19. 6. 2015

Opět zcela vybíráme prameniště a čistíme jej. Odhaluje se původní betonový okraj studánky. Budujeme základy pravé opěrné zdi, prohlubujeme odpadní kanálek od studánky tak, aby hladina nevystoupila nad nově zbudovaný základ.


18. 6. 2015

Ačkoli byla ze studánky během čištění vybrána téměř všechna voda, rychle se zase naplnila. Bohužel voda je stále zakalená.


16. 6. 2015

Noční návštěva studánky, dochází ke kontrole stavu po betonování. Beton již vytvrdl, odnáším tedy bednění zídky nad akumulační jímkou.


14. 6. 2015

Po dlouhé době se konečně odhodláváme dokončit levou opěrnou zeď studánky, o kterou bude v budoucnu opřena nová stropnice nad pramenem. Při příchodu nás čeká překvapení, neboť někdo další vyhloubil od pramene hlubokou rýhu, která odvedla část vody. Po dokončení levé zdi využíváme zbylý beton na doplnění záchytné zídky nad akumulační jímkou. Na závěr návštěvy čistíme prameniště a vytahujeme z něj velké množství kamenů a jiných překvapivých předmětů.


12. 6. 2015

Mám cestu kolem a stavuji se ke studánce na zběžnou kontrolu, zajímá mne především, jak si vede v době sucha a panujících vysokých teplot. Okolní půda je sice vyschlá, ale v prameni je stále dost vody.


6. 6. 2015

I přes dopředu neurčený pracovní program u studánky je na místě uděláno mnoho práce. Obvyklé vybrání akumulační jímky následuje čištění pramene hráběmi; při této činnosti je z pramene vytaženo nemalé množství kamenů. Na závěr byl podél jedné stěny akumulační jímky vyhlouben odpadní kanál, který bude později využit při čištění pramenné jímky. Závěr návštěvy je věnován úvahám nad poškozenou stěnou akumulační jímky.


17. 5. 2015

Hrábě jsou při údržbě studánky užitečným pomocníkem, s jejich pomocí jsme rychle odklidili drobnější kousky dřeva. Své uplatnění také našly při čištění prameniště.


14. 5. 2015

Namátková kontrola, zda se u studánky neděje něco špatného. Vše je naštěstí v pořádku, jen shledávám nedostatky v znečištěném prameništi a polámaných větvích v okolí.


8. 5. 2015

Po delší odmlce opět pracovní návštěva u studánky. Stále se potýkáme s následky jarního kácení a odklízíme zbytky stromů a větví. Čistíme akumulační jímku a pramen od napadaných nečistot a plánujeme další kroky.


6. 5. 2015

Při plánované cestě okolo studánky pouze kontroluji její stav a pořizuji dokumentační fotografie. I přes dlouhé období nečinnosti je studánka i okolí v dobrém stavu, bez odpadků. Došlo pouze k poškození již v minulosti narušené části stěny akumulační jímky.


19. 3. 2015

V lesoparku probíhala jarní údržba, během které byly prořezány stromy a keře v okolí studánky. Bohužel již nedošlo k jejich odklizení, a tak tato práce zbyla na nás. Až na tyto nedostatky se studánka a její okolí jevilo být v pořádku. Jarní práce a zlepšování mohou začít.


29. 1. 2015

Napadl sníh a ptáci nemají možnost si ze zmrzlé země obstarat potravu. Vydávám se ke studánce doplnit zrní do krmítka a s radostí zjišťuji, že tak již někdo učinil přede mnou. Mírným zklamáním je vyboulení stříšky nad krmítkem, protože navlhlé dřevo se roztáhlo. Na jaře bude nutné přistoupit k opravě a realizovat taková opatření, aby v budoucnosti k podobným jevům nedocházelo.


201820172016 – 2015 – 201420132008
© studanka@kafelanka.cz