Deník

20182017 – 2016 – 2015201420132008

16. 10. 2016

Při běžném úklidu studánky nacházíme dva zajímavé artefakty: tubu od nějaké pasty s nápisem v azbuce, což by zřejmě mohl být pozůstatek po ruských vojácích, kteří zde v době srpnové okupace byli umístěni, a kousek nějakého litinového předmětu.


15. 8. 2016

Rýč je užitečný nástroj, ale v poslední době jsme jej s sebou ke studánce nebrali a jeho práce začínala chybět. Dnes jsem jej tedy vzal. Při příchodu jsem u studánky potkal manželský pár, a pán znal studánku už od dětství z válečných let. Dále sdělil, že za sovětské okupace byli okupanti umístěni i v lesoparku Akátky a studánku si velice střežili, protože z ní měli pitnou vodu.


7. 8. 2016

Při příchodu ke studánce jsme mohli s potěšením konstatovat, že nápad přesunout deponii kamení dále od akumulační jímky, byl úspěšný. V akumulační jímce sice bylo nějaké naházené dřevo, ale v porovnání s předchozími situacemi se jednalo o podstatně lepší stav. Dalším krokem bylo připevnění opraveného krmítka pro ptáky zpět na strom. Dále si již věnujeme obvyklým údržbovým činnostem.


15. 5. 2016

Vzhledem k neustále se opakujícím problémům s naházeným kamením v akumulační jímce, rozhodli jsme se ji přestěhovat na vzdálenější místo, abychom tak tuto záškodnou činnost více znesnadnili. Práci nám velice usnadnilo kolečko. Nyní věříme, že k dalším problémům s kameny již nebude docházet a my budeme moci svoje úsilí soustředit na další zvelebování pramene a okolí. S sebou odnášíme ptačí krmítko, které potřebuje opravit.


1. 5. 2016

Listí na stromech se již zelená a to znamená především častější návštěvy u studánky. Celý lesopark se probouzí k životu, což s sebou bohužel přináší i jistá negativa představovaná neukázněnými návštěvníky, kteří opakovaně znečišťují akumulační jímku dřevem a házejí do ní kameny z blízké deponie. Poničená ptačí budka vhozená do pramene je dalším dokladem nepochopitelné potřeby ničit práci druhých.


20. 3. 2016

Při vstupu do lesoparku nás u louky vítá stojan se stříškou, na kterém má zřejmě být v budoucnu nějaké tabule. Ačkoli od poslední návštěvy uplynul více jak měsíc, velkého nepořádku v okolí jsme se nedočkali, což si vysvětlujeme tím, že dosud není počasí přívětivé k delšímu pobytu v lese. Pouze v akumulační jímce jsou kameny a kusy dřeva a ptačí krmítko má uraženou jednu podpěru stříšky.


3. 1. 2016

Novoroční kontrola stavu studánky. Záporné teploty způsobily úplné zamrznutí vody v akumulační jímce, v prameništi je hladina jen částečně pokrytá tenkou vrstvou ledu. U studánky jsou nějaké odpadky, bohužel je nemáme v čem odnést, takže tento úkol musí počkat do příště. Hlavní cíl dnešní návštěvy, nasypání zrní do krmítka pro opeřence, byl splněn.


20182017 – 2016 – 2015201420132008
© studanka@kafelanka.cz