Studánka Kafélanka

Webové stránky jsou věnovány popisu péče o studánku v lesoparku Akátky. Část deník dokumentuje naši činnost od první návštěvy. Poloha studánky je vyznačena na interaktivní mapě. Poslední deníkový záznam je zobrazen níže.

Voda ve studánce není pitná!

Deníkový záznam z 7. 7. 2018

Kontrolní návštěva po včerejší náročné akci. Ve vyčištěném prameništi se opět začíná hromadit voda. Zrní v krmítku ubývá, ale část tohoto úbytku je způsobena jeho vysypáním…

celý příspěvek …

Proč Kafélanka?

Již dlouhá léta tvořím web Kafélanka, kde hledám zapomenutá a opuštěná místa. Díky této aktivitě mi v roce 2008 dal Honza Diblík tip na zapomenutou studánku v lesoparku Akátky. Po rozhodnutí začít se o studánku starat, bylo nutné ji nějak pojmenovat a jméno Kafélanka se mi jevilo jako vhodné připomenutí činnosti, díky které jsem se o studánce dozvěděl.

Péče o studánku

Studánka vyžaduje kromě běžné a pravidelné údržby, jako je čištění pramene a okolí, i pracnější zásahy a úpravy. Jedná se především o:

© studanka@kafelanka.cz